Slovenska skupnost krščanskega življenja (Comunità slovena di vita cristiana)